UCZESTNICY PROSZOWICKIEGO HUFCA PRACY ROZPOCZYNAJĄ KURS


W dniu 10 października grupa 8 uczestników Hufca Pracy w Proszowicach rozpoczęła kurs operatora wózka widłowego z bezpieczną wymianą butli gazowej. 

Szkolenie zorganizowane zostało przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie. W trakcie kursu młodzież odbędzie szkolenie BHP, zostanie zapoznana z typami wózków widłowych, ich budową, bezpiecznymi metodami wymiany butli gazowych oraz podstawami dozoru technicznego nad wózkami widłowymi. Rozpoczęty kurs to dobra okazja do podniesienia kwalifikacji zawodowych przez uczestników proszowickiego hufca, a tym samym do zwiększenia swoich szans na lokalnym rynku pracy i znalezienie lepiej płatnego zatrudnienia. Po zakończonym szkoleniu i zdaniu egzaminu państwowego uczestnicy hufca będą przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie operator wózka widłowego. 

Fot. 1 Uczestnicy 6-6 HP Proszowice w trakcie rozpoczęcia kursu 

Tekst i zdjęcie – Maciej Przeniosło

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP