ABSOLWENCI AKTYWIZUJĄ MŁODZIEŻ STAROSĄDECKIEGO HUFCA


Dnia 9 października w starosądeckim Hufcu Pracy uczestnicy jednostki spotkali się z absolwentami w ramach wymiany doświadczeń i wspólnej integracji.
 
Głównym celem działania było przybliżenie przez młodzież, która ukończyła kształcenie w hufcu i działa w Klubie Absolwenta, uczestnikom I-go rocznika, na czym polega aktywny udział w przedsięwzięciach o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym, profilaktycznym czy rekreacyjnym. Na początku spotkania przedstawiono plan na rok szkolny 2020/2021. Następnie młodzi ludzie pod okiem starszych kolegów wykonali upominki, które będą wręczone gronu pedagogicznemu w Dniu Święta Komisji Edukacji Narodowej. Uczestnicy w trakcie warsztatów wykazali się bogatą wyobraźnią i kreatywnością. 
 
Fot. 1, 2 Absolwenci i uczestnicy starosądeckiego hufca podczas warsztatów plastycznych 
 
Fot. 3 Gotowe prace młodzieży
 
Tekst – Agnieszka Filipowicz
Zdjęcia – Kinga Szewczyk
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP