RYWALIZACJA LEKKOATLETYCZNA W GORLICACH


15 września uczestnicy 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach spotkali się na zajęciach sportowych w ramach działalności koła zainteresowań Miłośników Sportu.

Spotkanie rozpoczęło się rozgrzewką na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach, gdzie młodzież zaprezentowała swoje możliwości sportowe. Uczestnicy zmagali się w konkurencjach: biegu na 100 i 400 m, skoku w dal, a także pchnięciu kulą lekarską i palantową. Trening był okazją do zapoznania się z dyscyplinami sportowymi, a młodzież mogła okryć swoje mocne strony w tym zakresie. Zajęcia ruchowe dla uczestników gorlickiego hufca cieszą się nieustannie dużym zainteresowaniem. Dają możliwość rozwijania sprawności fizycznej, kształtują nawyki zachowań prozdrowotnych oraz są okazją do aktywnej i interesującej formy spędzania czasu wolnego. 
 
Fot.1 Uczestnicy podczas rozgrzewki na stadionie OSiR w Gorlicach
Fot.2, 3, 4, 5 Młodzież podczas zmagań lekkoatletycznych 
 
Tekst – Grzegorz Tumidajewicz
Zdjęcia – Iwona Mrówka
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP