AKCJA PORZĄDKOWA U PIŁSUDCZYKÓW


 

W dniu 15 września grupa uczestników 6-8 Hufca Pracy wzięła udział w akcji porządkowej w siedzibie Związku Piłsudczyków w Krakowie. Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach realizacji zawartego we wrześniu 2017 roku porozumienia o współpracy pomiędzy Małopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy oraz Odziałem Małopolskim Związku Piłsudczyków.
 
Celem przedsięwzięcia było uprzątnięcie wybranych pomieszczeń budynku zlokalizowanego przy ulicy Rzeźniczej 3 w Krakowie. Istotną rolę odegrała też integracja młodzieży ze środowiskiem lokalnym. Wolontariusze z zapałem wykonywali przydzielone im zadania. Wynosili zbędne wyposażenie i przenosili je do podstawionego na zewnątrz kontenera. Młodzież bardzo dobrze radziła sobie podczas wykonywanej pracy. Ze względu na szereg działań, każde ręce okazały się na wagę złota. Uczestnicy chętnie angażowali się we wszystkie zlecone prace. Wykorzystali maksymalnie czas poświęcony na porządki. Z każdą godziną opróżniane pomieszczenie wyglądało coraz schludniej. Na uwagę zasługiwała wzajemna współpraca uczestników. Podczas pracy młodzież wymieniała się cennymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Dostarczony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania kontener sukcesywnie wypełniał się demontowanym dotychczasowym wyposażeniem pomieszczeń. Uwieńczona powodzeniem akcja była kolejnym przykładem promowania i urzeczywistniania postaw prospołecznych wśród uczestników hufca. Kolejny raz na przestrzeni ostatnich lat udowodnili oni swoją bezinteresowność. Dzięki ich zaangażowaniu udało się uporządkować wyznaczony fragment obiektu. Na zakończenie Edward Wilhelm Jankowski prezes Oddziału Małopolskiego Związku Piłsudczyków podziękował młodzieży za efektywny udział w akcji.
 
Fot.  Młodzież wraz z prezesem Edwardem Wilhelmem Jankowskim przed  akcją
 
Tekst – Krzysztof Milewski
Zdjęcia – Adam Duń
 
 
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP