PLASTIK? REZYGNUJĘ, REDUKUJĘ, SEGREGUJĘ


14 września uczestnicy 6-5 Hufca Pracy w Krakowie wzięli udział w organizowanej już po raz 27 w Polsce akcji „Sprzątanie Świata”. Tegoroczne porządki odbywały się pod hasłem „Plastik? Rezygnuję, redukuję, segreguję".

 
W uzgodnieniu z Zarządem Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa, który zabezpieczył młodzieży rękawice ochronne i worki na śmieci, uczestnicy 6-5 Hufca Pracy sprzątali tereny rzeki Dłubni oraz okolice Zalewu Nowohuckiego. 30 uczestników podzielonych na  grupy miało za zadanie oczyścić teren z papierów, butelek i plastikowych śmieci stosując zasady selektywnej zbiórki odpadów. Sprzątano nie tylko popularne alejki, ścieżki, często uczęszczane chodniki, ale i trudno dostępne rejony, gdzie powstały tzw. dzikie wysypiska śmieci. Akcja sprzątanie świata poprzedzona była warsztatami ekologicznymi, których myślą przewodnią była „selektywna zbiórka odpadów”. Na warsztatach zwrócono uwagę również na oszczędzanie wody i energii, zastępowanie samochodu komunikacją miejską lub rowerem. Efektem pracy uczestników była spora ilość worków zapełnionych śmieciami. Ponadto w ramach działań proekologicznych cały rok trwa w 6-5  Hufcu Pracy zbiórka zużytych baterii, nakrętek, drobnych elektrośmieci i makulatury. 
 
Fot. 1 Grupa wychowawczyni Joli Matykiewicz po zbiórce szkła
Fot. 2,3,4 Uczestnicy w trakcie sprzątania Zalewu Nowohuckiego i terenów Dłubni
 
Tekst i zdjęcia – Ewa Rak
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP