INAGURACJA ROKU SZKOLNEGO W WADOWICKIM HUFCU


W dniu 4 września w siedzibie 6-11 HP w Wadowicach odbyło się spotkanie informacyjne dla nowo przyjętych uczestników i ich rodziców z kadrą Hufca inaugurujące nowy rok szkolny. Ze względu na pandemię spotkania odbyły się w małych grupach zawodowych.

W inauguracji uczestniczyła młodzież rozpoczynająca kształcenie w Wadowickiej Usługowej Spółdzielni Pracy w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych wraz z rodzicami. Na wstępie kadra Hufca przywitała zebranych i przedstawiła działalność OHP. Młodzi ludzie i ich rodzice zapoznali się z Regulaminem obowiązującym w jednostce oraz planem przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i sportowych przewidzianych do realizacji na nowy rok szkoleniowy. Kadra zachęcała rodziców do utrzymywania stałej współpracy zarówno z Hufcem, jak i instruktorami praktycznej nauki zawodu w celu monitorowania postępów w nauce swoich dzieci. Do uczniów, którzy podjęli naukę zawodu słowa skierował również Prezes Zarządu WUSP Wiesław Zacny. Omówił zasady funkcjonowania zakładu w dobie pandemii spowodowanej koronawirusem i wynikające z tego powodu obostrzenia. Poinformował o prawach i obowiązkach pracownika młodocianego, a także przestrzegał przed zagrożeniami wynikającymi z pracy w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych. Życzył młodym ludziom wielu sukcesów w nauce i pracy oraz wyraził nadzieję na bezkonfliktową współpracę. Zebranie zakończyło obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP, na którym uczestnicy zaznajomili się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Specjalista ds. BHP zapoznał uczniów z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym, a także sposobami i metodami ochrony przed zagrożeniami.
Fot. Uczestnicy spotkania informacyjnego 
Tekst i zdjęcie – Dorota Paździora 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP