ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLENIOWEGO W NIEPOŁOMICACH


W dniu 4 września uczestnicy 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach rozpoczęli rok szkoleniowy 2020/2021. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w tym roku uroczystość odbyła się w małych grupach w siedzibie hufca oraz w salach lekcyjnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach. Wychowawcy skierowali do młodzieży wiele ciepłych słów, zapoznając szczególnie nowo zrekrutowanych uczestników z działalnością OHP. Komendant hufca życzyła uczestnikom powodzenia, wytrwałości w realizacji zamierzonych celów i sukcesów w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Podczas uroczystości zaprezentowano kampanię „Młodzi Pracownicy – Bezpieczny Start”, w której zostały przybliżone przepisy prawa pracy pracownika młodocianego oraz podstawowe zasady BHP. Kampania ta odbyła się dzięki współpracy z inspektorem Okręgowej Inspekcji Pracy Bogdanem Solawą, który udostępnił potrzebne materiały i ulotki. Uczestnicy nabyli podstawową wiedzę pozwalającą im bezpiecznie i pewnie rozpocząć swoją pierwszą pracę. Na zakończenie wszyscy otrzymali poradniki oraz broszury zawierające podstawowe przepisy dotyczące pracowników młodocianych. 
Fot. 1,2 Wychowawcy i młodzież podczas rozpoczęcia roku szkoleniowego
Fot. 3  Uczestnik pierwszego rocznika z ulotkami otrzymanymi z PIP  
 
Tekst – Małgorzata Satora 
Zdjęcia – Anna Rogowicz
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP