SPOTKANIE GRUPOWE Z UCZESTNIKAMI OHP W TARNOWSKIM CEIPM


 

W dniu 3 września pośrednik pracy Dominika Kubala przeprowadziła spotkanie grupowe z uczestnikami OHP, uczniami klasy I w Zespole Szkół Niepublicznych w Tarnowie.
 
Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego zaprezentowania zakresu bieżącej działalności CEIPM w Tarnowie oraz funkcjonowania Młodzieżowego Biura Pracy. Temat brzmiał: „Rynek pracy – podstawowe pojęcia”, a spotkanie zostało zrealizowane w ramach programu wsparcia rozwoju zawodowego uczestników OHP. Zasadniczym celem i założeniem zajęć było wprowadzenie młodych ludzi w tematykę rynku pracy oraz zasad i trendów w nim obowiązujących. W programie zajęć przewidziano zagadnienia pomagające uczestnikom przyswoić wiedzę na temat cech współczesnego rynku pracy i sposobów radzenia sobie na nim. Dzięki zastosowaniu szeregu różnorodnych ćwiczeń, młodzież podczas zajęć miała możliwość podzielić się swoją wiedzą z zakresu omawianego tematu i uczestniczyć w dyskusji. Na zakończenie spotkania zachęcono uczestników do korzystania z usług świadczonych przez pracowników pionu rozwoju zawodowego CEIMP w Tarnowie.
 
Fot. Uczestnicy zajęć podczas spotkania grupowego z pośrednikiem pracy
 
Tekst – Dominika Kubala
Zdjęcie – Katarzyna Chrzanowska
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP