6-5 HUFIEC PRACY WITA NOWYCH UCZESTNIKÓW


 

2 września w siedzibie 6-5 Hufca Pracy w Krakowie odbyły się spotkania z nowo przyjętymi uczestnikami.
 
Młodzi ludzie w obecności swoich rodziców zapoznali się z kadrą hufca oraz z prawami i obowiązkami pracowników młodocianych i uczestników OHP. Młodzieży został przedstawiony również regulamin jednostki. Wychowawcy hufca omówili działalność Ochotniczych Hufców Pracy i ofertę edukacyjną, kulturalno-oświatową i sportową hufca. W spotkaniach z uczestnikami brał również udział pośrednik pracy oraz przedstawiciele pracodawców, którzy opowiedzieli młodzieży o swoich zakładach pracy, specyfice pracy oraz poinformowali o tym, co będzie należało do pierwszych zadań i obowiązków na stanowisku pracy młodocianego pracownika. Spotkania miały na celu adaptację i bliższe poznanie się nawzajem. Przebiegły w miłej i serdecznej atmosferze, a to z kolei pomogło młodym ludziom zniwelować stres i obawy zawiązane z podjęciem pierwszej w swoim życiu pracy. Nowym uczestnikom kadra 6-5 Hufca Pracy złożyła życzenia sukcesów i rozwijania pasji w zawodzie, w którym będą się szkolić. 
 
Fot. Uczestnicy z rodzicami podczas spotkania organizacyjnego w hufcu
 
Tekst – Joanna Cienkosz
Zdjęcia – Agnieszka Jędrzejek 
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP