ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE W GORLICKIM HUFCU


Dnia 5 sierpnia młodzież z 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach wzięła udział w kolejnym działaniu zaplanowanym podczas realizacji programu „Wakacje z pomysłem”.
Początek spotkania stanowiły zajęcia aktywizacyjne w Młodzieżowym Centrum Kariery dotyczące przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzone przez doradcę zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery – Małgorzatę Gawlik. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość poznać wymagania współczesnego rynku pracy, a także stworzyć własne dokumenty aplikacyjne w sposób najbardziej atrakcyjny dla pracodawcy. Młodzież poznała swoje predyspozycje zawodowe oraz kwalifikacje, jakie są potrzebne w wybranych przez siebie zawodach. Uczestnikom wyświetlono film dotyczący przebiegu wzorcowej rozmowy kwalifikacyjnej oraz umożliwiono wypróbowanie nowo nabytych umiejętności podczas ćwiczeń praktycznych. Na zakończenie zajęć pośrednik pracy przedstawił możliwości zatrudnienia na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz zapoznał z wakacyjnymi ofertami prac krótkoterminowych dla młodzieży.
 
Fot. Uczestnicy podczas warsztatów motywacyjnych
 
Tekst – Natalia Klewaniec
Zdjęcia – Edyta Piecuch
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP