MŁODZIEŻ OHP UKOŃCZYŁA SZKOLENIE MAGAZYNIERA Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO


 

Dnia 22 lipca zakończyło się szkolenie zawodowe p.n. „Magazynier z obsługą wózka widłowego i bezpieczną wymianą butli gazowej”, zorganizowane dla młodzieży OHP przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie.
 
Przed rozpoczęciem szkolenia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Kętach odbyły się spotkania rekrutacyjne z młodzieżą, prowadzone przez doradcę zawodowego oraz pośrednika pracy. W ramach spotkań każdy z kandydatów wypełnił Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, na podstawie którego doradca zawodowy dokonał diagnozy predyspozycji zawodowych poszczególnych kandydatów, pod kątem szkolenia. Następnie każdy z nich przeprowadził rozmowę z pośrednikiem pracy. W szkoleniu brała udział sześcioosobowa grupa młodzieży – uczestnicy  II i III klasy Hufca Pracy w Kętach oraz  Hufca Pracy                      w Wadowicach. Program szkolenia obejmował dwa moduły. W ramach modułu z zakresu obsługi wózka widłowego, uczestnicy w pierwszym etapie zdobyli wiedzę teoretyczną dotyczącą budowy wózków jezdniowych, niezbędnych czynności operatora podczas obsługi wózka i wymiany butli gazowej oraz nabyli wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa. Poznali również podstawowe zasady BHP obowiązujące w zawodzie. Kluczową była część praktyczna szkolenia, w ramach której młodzi ludzie nabywali umiejętności z zakresu prowadzenia wózka oraz przewozu ładunku. Podczas modułu magazyniera kursanci uzyskali wiedzę w tematach dotyczących gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie czy technologii prac magazynowych. Zapoznali się z dokumentacją magazynową oraz ćwiczyli obsługę programów magazynowych. Ostatnim etapem w zdobyciu kwalifikacji będzie egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu pozwoli młodzieży uzyskać uprawnienia, które będą dla nich atutem podczas poszukiwania zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. 
 
 
Fot. 1  Kursant ćwiczący obsługę wózka jezdniowego na placu manewrowym
Fot. 2  Uczestnik Hufca Pracy podczas spotkania rekrutacyjnego z doradcą zawodowym
 
Tekst - Maria Ćwiertnia
Zdjęcia - Katarzyna Niziołek, Maria Ćwiertnia
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP