BUDOWANIE ODPORNOŚCI W DĄBROWSKIM HUFCU


 

Dnia 20 lipca grupa uczestników dąbrowskiej jednostki spotkała się, aby wziąć udział w zajęciach sportowych na świeżym powietrzu. Celem przedsięwzięcia było podtrzymywanie dobrej kondycji fizycznej młodzieży oraz motywowanie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu. 
 
Zajęcia sportowe były jednym z działań realizowanych w ramach programu autorskiego „Recepta na zdrowie”. Uczestnicy hufca ćwiczyli rotacyjnie, w niewielkich grupach. Zajęcia prowadził wychowawca jednostki Damian Liro - instruktor i trener piłkarski. Zadania sportowe miały różny stopień trudności i różny charakter. Inne przygotowano dla dziewcząt a inne dla grupy chłopców. Młodzi ludzie przystąpili do ćwiczeń bez obaw. Wspólnym zajęciom sportowym sprzyjał fakt, że w sąsiedztwie hufca znajdują się obiekty ośrodka sportowego, z których młodzież hufca skorzystała nieodpłatnie.  Mimo pochmurnego poranka, uczestnicy bardzo chętnie wzięli udział w sportowym przedsięwzięciu. Aktywność fizyczną potraktowali jako okazję do dobrej zabawy i wzajemnej integracji. Dzięki tej inicjatywie młodzież pokonywała swoje ograniczenia fizyczne, mając świadomość, że czyni to dla własnego zdrowia. Podczas zajęć nakręcono krótki filmik, który wraz ze zdjęciami zamieszczono na grupowym profilu hufca na Facebooku, aby zachęcić 
do aktywności fizycznej w czasie wakacji innych uczestników jednostki.
 
Fot. 1,2 Grupa dziewcząt podczas zajęć sportowych
 
Tekst i zdjęcia – Damian Liro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP