Aktualności

WAKACYJNY WOLONTARIAT W SCHRONISKU


W dniu 15 lipca uczestniczki Hufca Pracy w Bochni działające na rzecz środowiska lokalnego udały się z wizytą do schroniska dla zwierząt.

Przed wejściem na teren placówki młodzież została przeszkolona i poinformowana o zasadach, których należy bezwzględnie przestrzegać, będąc na terenie ośrodka. Podczas pobytu w schronisku wolontariuszki wyprowadzały psy na spacer oraz zapoznały się z procesem adopcyjnym. Pobyt w schronisku pokazał młodym ludziom ogromną potrzebę wsparcia bezdomnych psów przez człowieka. Część z nich to zwierzęta bite, głodzone i porzucone. Jednak wspólny spacer pozwala im zapomnieć o złych doświadczeniach. Zorganizowane przedsięwzięcie miało na celu uświadomienie młodzieży, jak ważne jest humanitarne traktowanie zwierząt, pokazuje jak dużą odpowiedzialnością jest posiadanie zwierzęcia, a także zwiększa gotowość niesienia pomocy tym najmniejszym i najbardziej zależnym od człowieka.
 
Fot.1,2 Wspólny spacer
 
Tekst i zdjęcia – Renata Pastuszak
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP