WAKACYJNE INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z UCZESTNIKAMI OHP W TARNOWSKIM MCIZ


 

9 lipca był kolejnym dniem, w którym doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie prowadzili indywidualne porady z uczestnikami i absolwentami CKiW OHP w Tarnowie. 
 
Pomimo, iż wakacje w pełni do siedziby tarnowskiego MCIZ zgłosili się młodzi ludzie, którzy chcieli poznać swoje predyspozycje zawodowe oraz potrzebowali profesjonalnej pomocy doradcy zawodowego. Za pomocą Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych, określającego jedenaście skal zainteresowań zawodowych, doradcy zawodowi pomogli młodzieży poznać obszary związane z ich predyspozycjami oraz potencjałem zawodowym. Po wykonaniu testu komputerowego, podczas indywidualnej rozmowy uczestnicy otrzymali pełną diagnozę swoich zainteresowań zawodowych. Otrzymane wyniki testu KZZ pomocne były młodzieży przy wyborze zawodu lub zmianie kwalifikacji oraz podczas planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej. Spotkania odbywały się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.  
 
Fot. 1 Klientka tarnowskiego MCIZ podczas wypełniania elektronicznej wersji kwestionariusza KZZ
 
Tekst i zdjęcie - Katarzyna Chrzanowska
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP