ROZMOWY INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM W GORLICACH


W Młodzieżowym Centrum Kariery w Gorlicach 6 lipca odbyły się kolejne rozmowy indywidualne z absolwentami szkół podstawowych, aplikujących do szkół zawodowych za pośrednictwem 6-38 Hufca Pracy. 

Podczas rozmów z doradcą zawodowym poruszona została tematyka dotycząca trafności wyboru zawodu oraz szkoły. Omówiono także predyspozycje i zainteresowania zawodowe z wykorzystaniem konkretnych testów. Ponadto doradca zawodowy omówiła temat zawodów deficytowych i nadwyżkowych. W związku z tym uczestnicy mogli poznać sytuację na lokalnym rynku edukacji i pracy, a także dowiedzieć się jakie mają szanse na uzyskanie zatrudnienia w wybranym zawodzie, po zakończeniu nauki w szkole zawodowej. Pod koniec każdego spotkania doradca zawodowy wraz z pośrednikiem pracy dokonywały prezentacji usług MCK z jakich uczestnicy będą mogli w przyszłości skorzystać. Młodzież otrzymała również  materiały informacyjne i ulotki.
Fot. Doradca zawodowy podczas rozmowy indywidualnej
Tekst – Małgorzata Gawlik
Zdjęcie – Natalia Bojkowska
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP