OPERATORZY WÓZKÓW JEZDNIOWYCH W CEIPM W TARNOWIE ZAKOŃCZYLI SZKOLENIE


 

W dniu 6 lipca zakończył się kurs dla operatorów wózków jezdniowych zorganizowany przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie dla uczestników Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie.
 
Kurs „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej” rozpoczął się 24 czerwca i składał z zajęć teoretycznych trwających 40 godzin oraz 16 godzin nauki praktycznej. Jego celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników, zwiększenie ich aktywności na rynku pracy i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. Wzięło w nim udział 10 osób, będących uczestnikami i absolwentami OHP. Po zdobyciu wiedzy z zakresu czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy, poznaniu rodzajów wózków jezdniowych oraz informacji z zakresu ładunkoznawstwa, kursanci przeszli do zajęć praktycznych. Na placu manewrowym ćwiczyli przejazd z ładunkiem po trasie transportu, załadunek, rozładunek, omijanie przeszkód oraz manewrowanie wózkiem. Po ukończeniu szkolenia młodzież otrzyma zaświadczenia i certyfikaty, a umiejętności z zakresu obsługi wózka jezdniowego zweryfikuje egzamin przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu uczestnicy kursu będą mogli podjąć pracę na stanowisku operatora wózka jezdniowego.
 
Fot. 1. Uczestnik kursu podczas zajęć praktycznych 
 
Tekst i zdjęcia – Sebastian Potępa
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP