UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE DLA UCZESTNIKÓW 6-8 HUFCA PRACY


W dniu 3 czerwca siedmiu uczestników 6-8 Hufca Pracy w Krakowie przystąpiło do egzaminu kończącego szkolenie „Uprawnienia elektryczne G1/E do 1 kV”. Kurs zorganizowany został przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie.

Kurs „Uprawnienia elektryczne G1/E do 1 kV” został przeprowadzony w ramach szkoleń zawodowych dla uczestników i absolwentów Ochotniczych Hufców Pracy w wieku 18 - 25 lat – I edycja 2020 r. Odbywał się w dniach od 25 czerwca do 3 lipca. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych młodzież podnosiła swoje kwalifikacje związane z zawodem elektryk. Program szkolenia zawierał m.in. wiadomości z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, ochrony przeciwporażeniowej oraz zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania. Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada usystematyzowaną wiedzę na temat aktualnie obowiązujących przepisów i norm dotyczących eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych. Nowe kwalifikacje zawodowe ułatwią uczestnikom sprawniejsze poruszanie się na rynku pracy. 
 
Fot.1, 2  Uczestnicy kursu
 
Tekst  – Lucyna Jezioro
Zdjęcie  – Sylwia Wawrzyk
 
 
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP