ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLENIOWEGO W GORLICACH


26 czerwca odbyło się zakończenie roku szkoleniowego 2019/2020 uczestników 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach.

Wychowawcy uczestniczyli w zakończeniu roku szkolnego, podczas którego gratulowali młodzieży osiągniętych wyników oraz dziękowali za zaangażowanie w działalność kulturalno-oświatową hufca. Komendant 6-38 Hufca Pracy, Piotr Dziedzina podczas zakończenia roku szkolonego w ZSZ w Bobowej wręczył absolwentom listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe za udział w licznych inicjatywach hufca, konkursach i zawodach sportowych OHP. Ponadto absolwentom zaprezentowano ofertę usług z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Przedstawiono także młodzieży możliwość podnoszenia kwalifikacji, poprzez kursy i szkolenia realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy. Dyrekcji i gronu pedagogicznemu złożone zostały życzenia i podziękowania za całoroczną współpracę, a także otwartość na rzecz inicjatyw OHP. 
 
Fot.1,2 Wręczenie absolwentom listów gratulacyjnych i upominków
Fot. 3 Absolwenci OHP
 
Tekst – Grzegorz Tumidajewicz
Zdjęcia – Tomasz Gucwa
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP