POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW W STARYM SĄCZU


W siedzibie starosądeckiego hufca dnia 26 czerwca odbyło się pożegnanie absolwentów III rocznika, kończących kształcenie w roku szkolnym 2019/2020. 

 
Komendant 6-34 Hufca Pracy w Starym Sączu Marian Potoniec wraz z gronem pedagogicznym gratulowali absolwentom osiągnięcia pozytywnych wyników kształcenia. Wyróżniającym się uczestnikom wręczono dyplomy oraz nagrody za aktywny udział w przedsięwzięciach, konkursach oraz zawodach organizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy. Na zakończenie krótkiego spotkania Komendant życzył wszystkim powodzenia podczas zbliżających się egzaminów zawodowych, do których młodzież przystąpi w najbliższym czasie.
 
Fot. 1 Pamiątkowe zdjęcie absolwentów z kadrą starosądeckiego hufca
Fot. 2,3 Wręczenie dyplomów i nagród dla wyróżniającej się młodzieży
 
 
Tekst i zdjęcia – Agnieszka Filipowicz 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP