WIZYTA ABSOLWENTKI W 6-8 HP


 
W dniu 26 czerwca 6-8 Hufiec Pracy w Krakowie odwiedziła absolwentka jednostki Ewelina Skowrońska. 
 
Ewelina była uczestnikiem Ochotniczych Hufców Pracy w latach 2013–2016. Wykształcenie ogólne uzyskała w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, natomiast praktyczną naukę zawodu realizowała w zawodzie fryzjer. W trakcie odwiedzin opowiedziała o swoim życiu od momentu ukończenia szkoły. Tematem rozmowy była zarówno jej aktualna sytuacja zawodowa, jak i prywatna. Nie mogło też zabraknąć wspomnień związanych z pobytem absolwentki w 6-8 HP. Podczas spotkania Ewelina wracała myślami do czasów  wiążących się z pobytem w OHP. Z sentymentem odniosła się do udziału w rozmaitych przedsięwzięciach organizowanych przez  jednostkę. Ewelina była wolontariuszką na różnego rodzaju akcjach we współpracy z Krakowskim Bankiem Żywności, Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej. Od początku pobytu w hufcu była członkiem Rady Młodzieży i Wojewódzkiego Klubu Aktywnych. Systematycznie brała udział w różnych konkursach organizowanych przez Małopolską Wojewódzką Komendę OHP. Pozostaje jedną z najbardziej aktywnych i zasłużonych absolwentów w historii 6-8 HP. Wspominana jest jako wyjątkowa uczestniczka, otwarta na ludzi i zawsze gotowa do współpracy. Z kolei absolwentka podkreśliła jak ważna była pomoc i wsparcie wychowawców podczas jej przynależności do OHP. Spotkanie upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze. Ewelina zapowiedziała kolejne wizyty. Wizyty absolwentów stanowią jedno 
z niezaprzeczalnych świadectw, tego jak ważna jest praca wychowawcza. 
 
Fot. Opiekun  Klubu Absolwenta z Eweliną Skowrońską
 
Tekst i zdjęcie – Krzysztof Milewski
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP