POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLENIOWEGO 2019/2020 W NIEPOŁOMICACH


W dniu 26 czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów oraz zakończenie roku szkoleniowego 2019/2020 w 6-2 Hufcu Pracy w Niepołomicach. Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z wirusem Covid-19 odbywało się ono w małych grupach młodzieży.

Po uroczystym przemówieniu kierowanym do uczestników oraz absolwentów hufca nastąpił moment wyróżnienia Absolwenta Roku Hufca oraz najlepszych i najbardziej aktywnych  uczestników niepołomickiego hufca, którzy w minionym roku szkoleniowym  angażowali  się w pracę na rzecz samorządu, środowiska lokalnego, brali udział w projektach europejskich oraz reprezentowali jednostkę na szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim w licznych zawodach oraz konkursach. Młodzież otrzymała z rąk Komendant hufca Anny Rogowicz pamiątkowe dyplomy oraz symboliczne upominki. Podczas spotkania zostały również wręczone nagrody laureatom konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich. Uroczystość zakończyła się pożegnaniem absolwentów, którym pozostali uczestnicy oraz wychowawcy życzyli dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. 
Fot. 1 Absolwentka roku Patrycja Maniek podczas wręczenia nagrody
Fot. 2 Laureat konkursu papieskiego – Kamil Maniek odbiera nagrodę 
Fot. 3 Antonii Sibila odbiera nagrodę za udział w quizie o patronie OHP 
 
Tekst - Karolina Chojna – Kornecka 
Zdjęcia - Małgorzata Satora
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP