SPOTKANIE Z PRACODAWCĄ W SĄDECKIM OHP


 

24 czerwca  pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Nowym Sączu uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Piekarni - Ciastkarni „NIKA”, którą reprezentowali Pan Dariusz Bogacz – manager oraz Marek Tomaszek kierownik produkcji. Spotkanie dotyczyło możliwości zatrudnienia młodzieży bądź przyjęcia jej na praktyczna naukę zawodu.
 
NIKA to sądecka firma z wieloletnią tradycją, zatrudniająca 120 pracowników w zawodach takich jak piekarz, cukiernik, sprzedawca. Pracownik młodociany jest pracownikiem szczególnym. Zatrudnienie młodocianego wiąże się dla pracodawcy z wieloma dodatkowymi obowiązkami. Obecny na spotkaniu specjalista działu refundacji wynagrodzeń przestawił wymagania formalne, jakie musi spełnić pracodawca chcący przyjąć młodocianego pracownika w celu odbycia przygotowania zawodowego. Rezultatem spotkania było wypracowanie zasad współpracy OHP z pracodawcą w zakresie zatrudniania młodocianych. Przedstawiciele Firmy „NIKA” zadeklarowali przyjęcie sześciu absolwentów szkoły podstawowej, którzy będą się szkolić w zawodzie cukiernik.
 
Fot. Pracownicy w trakcie spotkania z przedstawicielami firmy Nika
 
Tekst - Małgorzata Opiło
Zdjęcie – Elżbieta Chmura
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP