KONKURS WIEDZY O ECAM W DĄBROWSKIM MCK


 

Dnia 23 czerwca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się  konkurs wiedzy na temat portalu internetowego ECAM-do kariery. Inicjatywa była skierowana do uczestników dąbrowskiego hufca pracy.
 
Konkurs pn. „Co to takiego ECAM” został zorganizowany i przeprowadzony przez doradcę zawodowego Beatę Wójcik z MCK w Dąbrowie Tarnowskiej. Do konkursu przystąpiło czternaście osób. Konkurs przebiegał w dwóch turach, aby zachować wymagania związane z reżimem sanitarno-epidemiologicznym. Na początku spotkania została zaprezentowana strona Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży. Prowadząca spotkanie omówiła poszczególne zakładki znajdujące się na portalu oraz zamieszczone tam propozycje tematyczne, które mogą być pomocne młodzieży w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej. Następnie został przeprowadzony konkurs, polegający na sprawdzeniu wiedzy uczestników na temat znajomości platformy ECAM. Uczestnicy pisemnie odpowiadali na pytania przygotowane w formie testu. Komisja Konkursowa sprawdziła prace i wyróżniła pięć osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. Otrzymały one nagrody w postaci kart upominkowych do zrealizowania w wybranym sklepie. Celem konkursu było przybliżenie młodzieży zagadnień prezentowanych na portalu ECAM-do kariery. Uczestnicy przedsięwzięcia będą teraz ambasadorami wiedzy o świadczonych usługach przez OHP wśród swoich rówieśników. Będą przekazywać informacje o możliwościach kształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz skorzystania z usług doradców zawodowych i pośredników pracy. Takie działanie będzie również promocją w rekrutacji do jednostek OHP. Korzystanie z portalu poszerzy też ich wiedzę na temat instytucji działających na rzecz młodzieży.
 
 
Fot. 1 Doradca zawodowy wręcza nagrody wyróżnionym w konkursie 
 
Tekst – Beata Wójcik 
Zdjęcia – Magdalena Wawrzynek
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP