PRÓBNY EGZAMIN W WARSZTATACH FRYZJERSKICH W NOWYM SĄCZU


 

17 czerwca uczestnicy warsztatów fryzjerskich 6-1 Ośrodka Szkolenia i Wychowania 
w Nowym Sączu przystąpili do próbnego egzaminu praktycznego w celu sprawdzenia swoich umiejętności przed zbliżającym się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Uczestnicy przystąpili do egzaminu zgodnie z zachowaniem zasad Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz przepisów BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska. Etap praktyczny polegał na samodzielnym wykonaniu przez uczestnika zadań egzaminacyjnych, sprawdzających umiejętności praktyczne kandydata. Uczestnicy wykonywali zadania przy swoich stanowiskach pod nadzorem instruktora praktycznej nauki zawodu. Podczas oceny komisja zwracała uwagę na dokładność i poprawność wykonywania fryzur oraz na przygotowywanie i organizację stanowiska pracy. Według członków komisji młodzież bardzo dobrze poradziła sobie z przygotowanymi zadaniami. Egzamin próbny jest doskonała motywacją i sprawdzianem przed zbliżającym się egzaminem zawodowym, który daję szansę na uzupełnienie i uporządkowanie swojej wiedzy i umiejętności.
Fot.1 Uczestnicy w trakcie przygotowania stanowiska
Fot.2 Uczestnicy podczas egzaminu
Fot.3 Prezentacja wykonanych fryzur wieczorowych
 
Tekst i zdjęcia – Anna Sekuła
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP