SPRAWDZENIE UMIEJĘTNOŚCI PRZED EGZAMINEM


W dniu 17 czerwca uczestniczka 8 klasy Szkoły Podstawowej przystąpiła do próbnego egzaminu z przysposobienia do pracy w zawodzie fryzjer. 

W pierwszej części egzaminu, podczas rozwiązywania testu,  uczestniczka musiała wykazać się wiedzą merytoryczną. Natomiast część praktyczna obejmowała wykonanie trwałej ondulacji włosów. Podczas egzaminu komisja w składzie: Marcelina Tyrpa-Opyrchał – Kierownik 6-5 Ośrodka Szkolenia i Wychowania, Renata Krawczyk – instruktor praktycznej nauki zawodu, Kamila Łopata – kierownik internatu oceniły wykonaną pracę. Po zakończeniu części praktycznej uczestniczka otrzymała informację zwrotną na temat uzyskanej punktacji z obu części egzaminu. Dzięki dobremu przygotowaniu otrzymała ocenę bardzo dobrą.  Poprzez udział w próbnym egzaminie uczestniczka miała możliwość sprawdzenia swoich kompetencji zawodowych. Utrwaliła swoją dotychczasową wiedzę, co pozwoli bez trudu i stresu zdać właściwy egzamin, który odbędzie się pod koniec czerwca. 
Fot. 1, 2  Uczestniczka podczas części praktycznej próbnego egzaminu
Tekst i zdjęcie – Kamila Łopata 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP