PRÓBNE EGZAMINY ZAWODOWE W GORLICKIM HUFCU


 

W mijającym tygodniu w 6-38 Hufcu Pracy w Gorlicach odbyły się próbne egzaminy zawodowe dla uczestników kończących kształcenie na III roku szkół branżowych. 
 
Egzamin próbny poprzedzały konsultacje, podczas których młodzież z zachowaniem wszelkich środków ostrożności rozwiązywała testy z poprzednich lat, z różnych formuł utrwalając zdobytą w ciągu trzech lat kształcenia wiedzę. Tegoroczni absolwenci gorlickiego hufca to 69 osób kształcących się w zawodach: sprzedawca, kucharz, fryzjer, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Od poniedziałku w małych grupach przeprowadzane były egzaminy próbne, którymi objęci zostali wszyscy uczestnicy kończący w bieżącym roku szkolnym naukę zawodu. Przed egzaminami próbnymi młodzież została zapoznana z instrukcją wypełniania testu, czasem trwania egzaminu, a także uzyskała informację dotyczącą terminu wyników. Dzięki przystąpieniu do egzaminu próbnego tegoroczni absolwenci mogli sprawdzić uzyskaną wiedzę, a także dowiedzieć się nad czym muszą popracować zanim przystąpią do właściwego egzaminu. 
 
Fot. 1,2 Uczestnicy podczas próbnego egzaminu zawodowego
 
Tekst – Edyta Piecuch
Zdjęcia – Małgorzata Szpera
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP