DOMOWE METAMORFOZY


 

W dniu 3 czerwca w 6-8 Hufcu Pracy w Krakowie wręczono nagrody laureatkom lokalnego konkursu „Domowe metamorfozy”.
 
W związku z panująca sytuacją epidemiczną konkurs został ogłoszony online, a przygotowania do niego odbywały się w domach. Do konkursu przystąpiły uczestniczki hufca kształcące się w zawodzie fryzjer. Ich zadaniem było stworzenie ciekawej i kreatywnej fryzury w domowych warunkach i wykonanie fotografii prezentującej efekt finalny. Celem konkursu było przede wszystkim zaangażowanie młodzieży do promowania i rozwoju swojej pasji – przyszłego zawodu oraz pogłębianie kreatywności twórczej. Konkurs ponadto popularyzował wiedzę o kształceniu zawodowym oraz pogłębił zainteresowania i uzdolnienia w dziedzinie fotografii. Laureatką I miejsca została Patrycja Augustynek, II miejsce zajęła Julia Dachowska, natomiast III lokata należała do Sylwii Augustynek. Wyróżnienie jury otrzymała Alicja Habieda. Komisja przy ocenie prac zwracała uwagę na zgodność pracy fotograficznej z tematyką konkursu, wartość artystyczną pracy oraz oryginalność podejścia do tematu.
 
Fot.1 Laureatka konkursu
Fot.2 Wybrane prace konkursowe
 
Tekst  – Joanna Belcik
Zdjęcia  – Lucyna Jezioro
 
 
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP