UCZESTNICY STAROSĄDECKIEGO HUFCA SPRAWDZAJĄ SWOJĄ WIEDZĘ


 
Dnia 1 czerwca w siedzibie starosądeckiego Hufca Pracy przeprowadzono pierwsze próbne egzaminy zawodowe dla uczestników jednostki.
 
Egzamin ma na celu sprawdzenie przede wszystkim wiedzy teoretycznej młodocianych pracowników III rocznika, którzy w tym roku szkolnym kończą naukę w poszczególnych zawodach. Na początku uczestnicy otrzymali wygenerowany test wraz z kartą odpowiedzi. Następnie poinstruowano ich jak przebiegać będzie próbny egzamin, ile czasu mają na rozwiązanie testu oraz jak należy wypełniać kartę odpowiedzi. Wszyscy uczestnicy sprawnie poradzili sobie z testami i uzupełnili je w odpowiednim czasie. W najbliższych dniach zostaną powiadomieni o wynikach jakie uzyskali. 
 
Fot.1 Uczestnik podczas próbnego egzaminu w zawodzie ogrodnik 
Fot.2  Młodzież wypełnia testy podczas próbnego egzaminu
 
Tekst i  zdjęcia –  Agnieszka Filipowicz
 
 
 
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP