KONSULTACJE PRZEDEGZAMINACYJNE W 6-5 HUFCU PRACY


 

Kadra 6-5 Hufca Pracy w Krakowie prowadzi dla uczestników trzeciego rocznika konsultacje przygotowujące do egzaminu kończącego naukę zawodu.
 
W tym roku szkolnym przystąpi do egzaminów 68 osób w zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, zbrojarz-betoniarz oraz monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Ponad połowa będzie zdawała egzamin na tytuł czeladnika w Małopolskiej Izbie Rzemiosła, natomiast pozostali przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Pierwsza grupa przygotowuje się w oparciu o pytania i zadania pozyskane z Wydziału Egzaminów Zawodowych MIRiP, natomiast pozostali bazują na testach z poprzednich sesji egzaminacyjnych ze strony CKE. Ze względu na reżim sanitarny młodzież umawia się indywidualnie z wychowawcami albo wykonuje zadania online. W przygotowanie uczestników włączyli się pracodawcy hufca, którzy przysyłają przykładowe zadania praktyczne. Celem podjętych działań jest pomoc podopiecznym hufca w sposób pozytywny i bezstresowy zaliczyć egzamin zawodowy.
 
Fot. Mateusz w trakcie konsultacji
 
Tekst – Teresa Śliska
Zdjęcie – Ewa Rak 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP