PRZYGOTOWANIA UCZESTNIKÓW DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W HUFCU PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ


W dniu 27 maja w budynku hufca w Skomielnej Białej odbyły się kolejne spotkania uczestników z wychowawcami, przygotowujące do egzaminów zawodowych kończących 3-letni cykl kształcenia. 

Młodzież korzystając z fachowej pomocy pracowników oraz strony internetowej www.EgzaminZawodowy.info rozwiązywała przykładowe pytania testowe pogłębiając i utrwalając swoją wiedzę i umiejętności. Część uczestników w sposób ciągły korzysta z konsultacji w formie zdalnej i rozwiązuje testy online otrzymując od wychowawców wskazówki i potrzebne informacje. Wyniki testów są wspólnie analizowane i oceniane procentowo zgodnie z kluczem. Wszystkie działania nakierowane są na przeprowadzenie w dniach 1-5 czerwca pisemnego próbnego testu przygotowanego na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Pisemny test próbny ma podsumować cały okres kształcenia oraz wskazać ewentualne braki w wiadomościach, które będzie trzeba uzupełnić jeszcze przed egzaminem końcowym. Ważne jest aby każdy uczestnik mógł ocenić swoją wiedzę, ale również aby podczas próbnego testu uzyskał 50 procent prawidłowych odpowiedzi, ponieważ ta skala punktacyjna jest warunkiem zaliczenia testu.
 
Fot.1 Wychowawca wraz z uczestnikiem przygotowującym się do egzaminu zawodowego
Fot.2 Uczestnik podczas rozwiazywania testów
 
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP