DZIAŁALNOŚĆ GORLICKIEGO MCK W CZASIE PANDEMII


W okresie pandemii działalność gorlickiego MCK uległa zmianom, ponieważ zarówno doradca zawodowy jak i pośrednik pracy kontaktowali się z uczestnikami 6-38 Hufca Pracy z III klas oraz pracodawcami wykorzystując telefoniczną formę wsparcia.

Aby być w ciągłym kontakcie z młodzieżą doradca zawodowy Małgorzata Gawlik telefonicznie udzielała porad dotyczących planów zawodowych po zakończeniu nauki. Część uczestników już podczas rozmów z doradcą potrafiła określić swój cel zawodowy po zakończeniu szkoły. Większość deklarowała, że będzie podejmować pracę we własnym zawodzie, ale byli i tacy, którzy mają zamiar kontynuować naukę w miejscowym liceum. Doradca zawodowy informowała również młodzież o usługach, przesyłała na adresy a-mail wzory dokumentów aplikacyjnych, a także umawiała na miesiąc czerwiec wszystkich zainteresowanych spotkaniami indywidualnymi. Pośrednik pracy Natalia Bojkowska telefonicznie kontaktowała się z pracodawcami uczniów klas III. W czasie rozmów pracodawcy podsumowywali całokształt pracy uczestników i określali możliwości ich dalszego zatrudnienia. Ponadto pośrednik pracy informowała również telefonicznie młodzież o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz o formach pomocy, z jakich uczestnicy hufca mogą skorzystać poszukując pierwszej pracy. 
 
Fot. Doradca zawodowy Małgorzata Gawlik w czasie prowadzenia rozmów z uczestnikami 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach
 
Tekst –Małgorzata Gawlik
Zdjęcie – Natalia Bojkowska 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP