KONSULTACJE W BOCHEŃSKIM MCK W CZASIE PANDEMII


 

W dniach 19-22 maja w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bochni odbywały się konsultacje indywidualne z uczestnikami III rocznika Hufca Pracy. Ze względu na aktualną sytuację związaną z pandemią, podczas spotkań zachowywano obowiązujące zasady bezpieczeństwa. 
 
Doradca zawodowy i pośrednik pracy przeprowadzili indywidualnie rozmowy z 28 uczestnikami HP, którzy kształcą się w zawodach sprzedawca, kucharz i lakiernik samochodowy. W czasie spotkań z doradcą zawodowym uczestnicy mieli okazję zidentyfikować swoje deficyty, przeanalizować doświadczenia życiowe i zawodowe. Określali cele i sposoby ich realizacji, a także zasoby, ograniczenia i źródła wsparcia. Na zakończenie, każdy z uczestników w kreatorze CV opracował swój życiorys zawodowy. Podczas indywidualnych konsultacji pośrednik pracy przedstawił możliwości podjęcia pierwszej pracy, staży i wolontariatu. Omawiał z uczestnikami sytuację na lokalnym rynku pracy, zapotrzebowanie na poszczególne zawody, a także mocne strony na rynku pracy i deficyty zawodowe. Przedstawił też możliwości doskonalenia zawodowego poprzez kursy i szkolenia, szczególnie te, które są realizowane przez OHP. Ze względu na utrudniony kontakt z uczestnikami HP spowodowany pandemią obecnie spotkania będą kontynuowane w formie on-line, a pracownicy pionu rozwoju zawodowego, w miarę możliwości, będą wspierać młodzież w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.
 
Fot. Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym MCK Bochnia
 
Tekst – Dorota Sewiłło
Zdjęcia – Marzena Kiełtyka
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP