WIZYTA KOMENDANTA GŁÓWNEGO OHP W MAŁOPOLSCE


Komendant Główny OHP w dniach 21-22 maja gościł w jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy w Małopolsce. Głównym celem wizyty są spotkania Komendanta Głównego Bogdana Ścibuta oraz Wojewódzkiego Komendanta Krzysztofa Świerczka z laureatami XX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego „Od narodzin do świętości – obraz z życia św. Jana Pawła II”, podczas których składa im gratulacje i wręcza nagrody.  

W 6-34 Hufcu Pracy w Starym Sączu Komendant Główny spotkał się z uczestniczką Pauliną Tomasiak, która pracą „Fundament życia, droga do świętości” zajęła I miejsce w kategorii Plastyka – uczestnicy OHP oraz Aleksandrą Kamińską, która została wyróżniona przez jury za pracę „Żyć autentycznie”. Do hufca została również zaproszona uczennica Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, Oliwia Tokarz – laureatka II miejsca w kategorii młodzież szkolna (praca pt. „Świętość nie jest przywilejem nielicznych, lecz powinnością wszystkich”). Następnie goście wraz z Komendantem Hufca Marianem Potońcem zwiedzili Ołtarz Papieski, gdzie 16 czerwca 1999 r. odbyła się Kanonizacja Bł. Kingi.  
W 6-1 Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu Komendant Główny wręczył nagrodę Natalii Baście wyróżnionej za pracę „Radość jest zamysłem Boga”. Podczas rozmowy z uczestniczką wyraził zainteresowanie tajnikami zawodu fryzjera, którego uczy się podopieczna jednostki. Komendant Główny spotkał się również z kadrą Ośrodka oraz Centrum Edukacji i Pracy w Nowym Sączu. Wojewódzki Komendant poinformował gościa o bieżących i planowanych inwestycjach w siedzibie nowosądeckich OHP.
W Hufcu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej z rąk Komendanta Głównego i Komendanta Wojewódzkiego nagrodę rzeczową oraz gratulacje za zajęcie III miejsca w kategorii plastyka (praca pt. „Jan Paweł II – Papież – Pielgrzym”) przyjął uczestnik Dominik Wójtowicz. Podczas wizyty rozmawiano o sytuacji młodzieży, jaka zaistniała w związku koronawirusem oraz o możliwościach i sposobach pomocy uczestnikom, którzy mają trudności w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Na zakończenie wizyty Komendant Główny życzył wszystkim wytrwałości w realizacji zamierzeń, a młodemu człowiekowi sukcesów w dalszej edukacji.
Drugi dzień wizyty w Małopolsce Komendant Główny OHP rozpoczął w Lanckoronie. Z rąk Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta oraz Komendanta Wojewódzkiego OHP Krzysztofa Świerczka dyplomy oraz nagrody rzeczowe odebrali uczestnicy Hufca Pracy 6-11 w Wadowicach oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania 6-5 w Lanckoronie, którzy zostali nagrodzeni w Konkursie. W kategorii fotografia nagrodę za II miejsce odebrał Krzysztof Pacyga, a wyróżnienia jury otrzymały: Dominika Kotecka i Malwina Gibek. Natomiast w kategorii plastyka nagrodę za wyróżnienia odebrały Aleksandra Skliniorz oraz Kamila Rembiesa.  
Miłą niespodzianką było udekorowanie Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta oraz Komendanta Wojewódzkiego MWK OHP Krzysztofa Świerczka przez Kapitułę Stowarzyszenia Wadowickie Centrum Rozwoju w związku z 100 rocznicą urodzin Karola Wojtyły srebrną odznaką św. Jana Pawła II. Nie zabrakło również spotkania przy wadowickich kremówkach. Następnie Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut wraz z Komendantem Wojewódzkim MWK OHP Krzysztofem Świerczkiem przejechali do Wadowic, aby w towarzystwie ks. Prałata Jarosława Sroki – duszpasterza krajowego OHP, ks. Rafała Bobka duszpasterza MWK OHP i Jolanty Zacny komendant 6-11 HP Wadowice złożyć wiązanki kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II.
W siedzibie Małopolskiej WK OHP w Krakowie Komendant Główny wręczył nagrody następującym uczestnikom: Maciejowi Regulskiemu (6-8 Hufiec Pracy) – laureatowi III miejsca oraz Weronice Szacoń (6-5 Hufiec Pracy), która otrzymała wyróżnienie jury. Podczas spotkania Komendant Główny rozmawiał z uczestnikami na temat trafności wyboru zawodu, planów na przyszłość oraz zainteresowań. 
Pobyt w Małopolsce zakończyła wizyta w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Trzebini, gdzie Komendant Główny wręczył nagrodę Dominikowi Michałek – laureatowi III miejsca w kategorii fotografia.
W podziękowaniu za wizytę i za wsparcie w przedsięwzięciach podejmowanych przez Małopolską WK OHP Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek przekazał Komendantowi Głównemu na pamiątkę obraz przedstawiający pracę laureatki I miejsca tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego w kategorii plastyka.
 
Fot. 1 Komendant główny OHP Bogdan Ścibut, Wojewódzki Komendant Krzysztof Świerczek z Aleksandrą Kamińską – uczestniczką 6-34 HP w Starym Sączu

Fot. 2 Pamiątkowe zdjęcie w 6-1 OSiW w Nowym Sączu
Fot. 3 Wręczenie nagród w Dąbrowie Tarnowskiej
Fot. 4-9 Laureaci XX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Od narodzin do świętości – obraz z życia św. Jana Pawła II” z Wadowic i Lanckorony wraz z Komendantem Głównym OHP Bogdanem Ścibutem (pierwszy od prawej) oraz Komendantem Małopolskiej WK OHP Krzysztofem Świerczkiem (pierwszy od lewej)
Fot. 10-12 Delegacja OHP z Komendantem Głównym na czele podczas składania kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II
Fot. 13,14 Laureaci XX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Od narodzin do świętości – obraz z życia św. Jana Pawła II” wraz z Komendantem Głównym OHP Bogdanem Ścibutem (pierwszy od prawej) oraz Komendantem Małopolskiej WK OHP Krzysztofem Świerczkiem (pierwszy od lewej) w Komendzie Małopolskiej WK OHP
Fot. 15 Laureat XX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Od narodzin do świętości – obraz z życia św. Jana Pawła II” z Trzebini wraz z Komendantem Głównym OHP Bogdanem Ścibutem (pierwszy od lewej), kierownik 6-4 OSiW Trzebinia Bogusławą Fedorowską, Komendantem Małopolskiej WK OHP Krzysztofem Świerczkiem 
Fot.16 Pamiątkowe zdjęcie. Od lewej: Komendant Główny OHP – Bogdan Ścibut oraz Komendant Małopolskiej WK OHP – Krzysztof Świerczek
 
Tekst – Ewa Opałek-Śnieg
Zdjęcia – Tomasz Żak
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP