INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z UCZESTNIKAMI OHP W TARNOWSKIM CEIPM


 

21 maja to kolejny dzień, gdzie doradcy zawodowi oraz pośrednicy pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie prowadzili indywidualne spotkania z uczestnikami OHP w ramach ścieżki wsparcia w trakcie ostatniego roku nauki.  
 
Pracownicy tarnowskiego CEiPM od 18 maja wznowili indywidualne konsultacje z uczestnikami Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie, którzy są uczniami III klas szkół branżowych. W takcie spotkań z doradcą zawodowym Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej kontynuowana jest indywidualna praca nad osobistym planem kariery uczestników OHP. Zidentyfikowany jest ich potencjał, oczekiwania i potrzeby oraz określone ewentualne obszary do dalszej pracy. Integralną częścią spotkań jest dopracowanie dokumentów aplikacyjnych oraz ukierunkowanie dalszej aktywności uczestników. Pośrednik pracy Młodzieżowego Biura Pracy wskazuje młodzieży trendy współczesnego rynku pracy i oczekiwania pracodawców oraz przedstawia możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego. Identyfikowane są również potrzeby szkoleniowe uczestników. W niedługim czasie tarnowskie Centrum rozpocznie realizację dwóch kursów „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej” oraz „Kosmetyczka ze stylizacją paznokci metodą żelową, obsługą kasy fiskalnej i terminalu płatniczego”. Spotkania odbywają się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.  
 
Fot. 1 Doradca zawodowy MCIZ w Tarnowie, Katarzyna Chrzanowska podczas spotkania z uczestnikiem OHP
 
Tekst – Katarzyna Chrzanowska
Zdjęcie – Urszula Ziejka
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP