WOJEWÓDZKI ETAP OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W MOIM ŻYCIU”


 

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP rozstrzygnęła wojewódzki etap do Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego „Święty Jan Paweł II w moim życiu” zorganizowanego przez Krajowe Duszpasterstwo OHP. Konkurs adresowany do wszystkich uczestników OHP był działaniem wpisanym w ogólnopolskie obchody w Ochotniczych Hufcach Pracy 100-lecia urodzin świętego Jana Pawła II. 
Celem zorganizowanego konkursu było pobudzenie refleksji młodego człowieka nad człowieczeństwem, rozwijanie twórczego wyrażania przemyśleń inspirowanych życiem, myślami i naukami św. Jana Pawła II oraz zachęcenie młodzieży do podejmowania prób pisarskich. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy literackiej o charakterze epickim (opowiadania, rozprawki, eseju, reportażu, listu), której treść jest zainspirowana dowolnie wybranymi słowami św. Jana Pawła II).  Rekomendowany przez Duszpasterstwo cytat do pracy to słowa: „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” (Wystąpienie Jana Pawła II, Manila 18.02.1981 r.). Na wojewódzki etap konkursu do MWK OHP wpłynęło 15 prac z 11 jednostek opiekuńczo-wychowawczych Małopolskiej WK OHP. Komisja Konkursowa w składzie: Bożena Rążewska – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Małopolskiej WK OHP, Ewa Opałek-Śnieg – kierownik Zespołu kształcenia i wychowania Małopolskiej WK OHP oraz Katarzyna Kosińska – specjalista ds. kształcenia, wychowania i programów edukacyjnych Małopolskiej WK OHP dokonała oceny zgłoszonych prac i wyłoniła do Konkursu Ogólnopolskiego 10 prac. Głównymi kryteriami oceny były: zgodność prac z tematem konkursu, oryginalność ujęcia tematu oraz poprawność stylistyczna i językowa. Komisja brała również pod uwagę samodzielność wykonania pracy. Laureatami wojewódzkiego etapu do Ogólnopolskiego Konkursu „Święty Jan Paweł II w moim życiu”  zostali: I miejsce – Karolina Stabach  z Hufca Pracy w Gorlicach, II miejsce – Angelika Czopek z Hufca Pracy w Limanowej oraz III miejsce – Patrycja Maniek z Hufca Pracy w Niepołomicach. Laureaci wojewódzkiego etapu Konkursu otrzymają od MWK OHP nagrody rzeczowe.  
Komisja Konkursowa pragnie podziękować wszystkim uczestnikom Konkursu Literackiego za wyjątkowe prace, które obrazowały wrażliwość młodzieży na ponadczasowy przekaz św. Jana Pawła II oraz aktualną sytuację w kraju związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego. Dziękuje również wychowawcom za wsparcie uczestników w przygotowaniach do Konkursu.
 
Fot. 1 Myśl przewodnia Konkursu Literackiego
Fot. 2 Przewodnicząca Komisji Bożena Rążewska – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Małopolskiej WK OHP podczas oceny prac
 
Tekst i zdjęcia – Monika Czubik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP