WYSTAWA PRAC LAUREATÓW XX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PAPIESKIEGO


Dnia 19 maja w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się oficjalne otwarcie wystawy prac laureatów XX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Od narodzin do świętości – obraz z życia św. Jana Pawła II” zorganizowanego przez Komendę Główną OHP, Małopolską Wojewódzką Komendę OHP oraz Hufiec Pracy Wadowicach. Wystawa wpisała się w obchody 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Świętego Jana Pawła II. 

Uroczystego otwarcia wystawy dokonali: Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski oraz Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie. Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik wyraził radość, że może po raz kolejny gościć prace laureatów konkursu. Wojewódzki Komendant OHP – Krzysztof Świerczek podziękował Panu Wojewodzie za objęcie patronatem Konkursu Papieskiego oraz za umożliwienie ekspozycji prac w Urzędzie Wojewódzkim. Udział w konkursie był dla młodzieży okazją do przypomnienia sobie ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania Św. Jan Pawła II – patrona Ochotniczych Hufców Pracy. Nadesłane przez młodych artystów prace przedstawiały ich własną wizję i interpretację świętości. Efektem przemyśleń młodych ludzi są różne formy artystycznej wypowiedzi. Ekspozycja przedstawia prace fotograficzne i plastyczne laureatów konkursu w dwóch kategoriach: uczestnicy OHP i młodzież szkolna.
Fot.1 Otwarcie wystawy prac laureatów Konkursu Papieskiego (od prawej: Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant OHP)
Fot.2 Zwiedzanie wystawy 
 
Tekst – Monika Czubik
Zdjęcia – Ewa Opałek- Śnieg
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP