UCZESTNICY DĄBROWSKIEJ JEDNOSTKI PAMIĘTAJĄ O 100. ROCZNICY URODZIN JANA PAWŁA II


Młodzież 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej przygotowania do obchodów 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka rozpoczęła w styczniu, kiedy to jeszcze nie było zagrożenia epidemiologicznego. Wszystkie inicjatywy zaplanowane i te zrealizowane miały na celu oddanie hołdu Wielkiemu Świętemu Polakowi i przybliżenie młodzieży nauki Jana Pawła II.

Uczestnicy regularnie brali udział w zajęciach wychowawczych poświęconych postaci polskiego papieża, poznawali historię Jego życia. Podczas spotkań w hufcu, przed ogłoszeniem pandemii, młodzi ludzie czytali fragmenty dzieł Karola Wojtyły oraz przygotowali okolicznościową gazetkę i wystawkę, odnoszącą się do życia i działalności Jana Pawła II. Koronawirus sprawił, że żyjemy w wyjątkowym czasie, dlatego majowe obchody rocznicowe muszą przyjąć inną, skromniejszą formę. W odpowiedzi na tę sytuację, młodzież dąbrowskiej jednostki pamięć o Papieżu Polaku czci indywidualnie, na tyle, na ile pozwalają okoliczności. Młodzi ludzie przekazali za pomocą mediów do hufca zdjęcia dokumentujące podjęte przez nich działania. Uczestnicy w domach rodzinnych oglądali film „Świadectwo”, często włączając w to najbliższych. Inni uczestnicy posprzątali otoczenie papieskiego pomnika przy lokalnej świątyni. Młodzież uczestniczyła również w nabożeństwach, które mają miejsce w rodzimych parafiach uczestników.  
 
Fot. 1 Natalia w domu ogląda film 
Fot. 2 Młodzież porządkuje otoczenie papieskiego pomnika
Fot. 3 Okolicznościowa wystawka w hufcu  
 
Tekst – Grażyna Kochanek
Zdjęcia – Natalia Moskal, Kamila Banaś, Katarzyna Łukasik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP