100 ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA JANA PAWŁA II


 

W dniu 14 maja uczestnicy 6-6 Hufca Pracy w Proszowicach odpowiedzieli na apel wychowawców hufca przesyłając informacje i zdjęcia w jaki sposób upamiętniają 100 –letnią rocznicę urodzin Karola Wojtyły.
 
Tradycyjny sposób obchodów 100-tnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II uniemożliwiła panująca pandemia. W związku z tym część młodzieży indywidualnie odwiedzała pomniki  
i miejsca związane z Ojcem Świętym, inni we własnych domach postanowili odszukać informacji i pamiątek związanych z Papieżem Polakiem. Kadra hufca od początku roku starała się włączać swoich podopiecznych w zbliżające się obchody m.in. poprzez organizowanie zajęć wychowawczych na temat życia i działalności patrona Ochotniczych Hufców Pracy,  czy też projekcję filmu pt., Świadectwo”. Słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II ,,Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro…” w obecnej nietypowej sytuacji nabierają szczególnego znaczenia. 
 
Fot. 1 Uczestnik podczas przeglądania albumu poświęconemu Wielkiemu Polakowi 
Fot. 2 Uczestnik pod pomnikiem Św. Jana Pawła II 
 
Tekst – Olaf Jakubowski
 
Zdjęcia – Bartosz Dzioba, Mateusz Łakota
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP