ROCZNICA URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II


W dniu 8 maja uczestnicy z grupy dochodzącej 6-4 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini w ramach obchodów 100 rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II odwiedzili pomnik papieża w swoim rodzinnym mieście Libiążu.
Pomnik powstał w pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II, w Parku Młodości przy alei jego imienia i był ufundowany przez społeczność miasta i gminy Libiąż. Uczestnicy zapalili znicz pod pomnikiem w imieniu całej społeczności Ośrodka oraz zaśpiewali ulubioną pieśń Jana Pawła II „Barka”, której fragment znajduje się na tablicy pamiątkowej. Inicjatywa młodzieży jest wynikiem mobilizacji w związku ze stanem epidemicznym w jakim znajduje się kraj.
Fot. Uczestnicy pod pomnikiem
Tekst – Olga Kostrzewińska
Zdjęcia – Aleksandra Kołodziej
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP