PRAKTYKI, STAŻE, WOLONTARIAT – NOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE


 

W dniu 10 marca pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Limanowej, przeprowadziła spotkanie z uczestnikami III klas 6-32 Hufca Pracy w ramach kolejnych zajęć z zakresu rynku pracy.
 
Podczas zajęć pośrednik pracy przedstawiła podstawowe różnice między poszczególnymi formami zatrudnienia jakimi są: staże, praktyki, wolontariat oraz praca wakacyjna. Temat ten został poruszony ze względu na to, iż uczniowie w tym roku staną przed wyborem ścieżki zawodowej, a wymienione aktywności ułatwią start w dorosłe życie. Warsztaty rozpoczęły się od prezentacji multimedialnej, podczas której prowadzący wyjaśnił podstawowe zagadnienia dotyczące: staży, praktyk, wolontariatu oraz pracy wakacyjnej. Następnym etapem była „burza mózgów”, w czasie której uczestnicy wymieniali pozytywne i negatywne strony danej formy zatrudnienia. Uczniowie w trakcie zajęć przekonali się, że zarówno staże, jak i praktyki, wolontariat oraz praca wakacyjna są cenne, a jednym z najważniejszych atutów w poszukiwaniu pracy jest doświadczenie zawodowe. 
 
Fot. Warsztaty z pośrednikiem pracy 
 
Tekst i zdjęcie – Anna Sułkowska
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP