JAN PAWEŁ II - AUTORYTET DLA MŁODZIEŻY


W dniu 6 marca uczestnicy 6-6 Hufca Pracy w Proszowicach wzięli udział w warsztatach poświęconych patronowi Ochotniczych Hufców Pracy – Janowi Pawłowi II.  

Warsztaty rozpoczęły się  od projekcji filmu „Świadectwo”.  Film przypadł do gustu młodzieży, ponieważ zawierał wiele dotąd nieopublikowanych informacji z życia papieża Polaka. Następnie młodzież odbyła dyskusję, podczas której wymieniła się swoimi doświadczeniami i obserwacjami związanymi z przesłaniem głoszonym przez Jana Pawła II. Uczestnicy, dzięki udziałowi w warsztatach mogli lepiej poznać sylwetkę Jana Pawła II, jego pasje i przesłanie, które głosił do młodzieży. Celem warsztatów było poznanie nowych faktów oraz utrwalenie wiedzy o życiu i działalności patrona Ochotniczych Hufców Pracy - Jana Pawła II.
 
 
Fot. Uczestnicy w trakcie projekcji filmu „Świadectwo”
 
Tekst – Maciej Przeniosło
Zdjęcie – Olaf Jakubowski
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP