SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI W 6-36 HP W SKOMIELNEJ BIAŁEJ


 

W dniu 4 marca w budynku 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej odbyło się spotkanie pracodawców, u których uczestnicy hufca odbywają praktyczną naukę zawodu.
 
Celem spotkaniem było przekazanie niezbędnych informacji dotyczących kształcenia pracowników młodocianych. Na zaproszenie przybyli pracodawcy, którzy od lat współpracują z hufcem. Dzięki zaangażowaniu obu stron, zarówno wychowawców jak również pracodawców, młodociani pracownicy mają duże możliwości rozwoju zawodowego, dzięki zdobywaniu umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia przyszłej pracy. Spotkanie rozpoczęła komendant hufca Marta Augustyn, przedstawiając ofertę hufca, realizowane programy i przedsięwzięcia na rzecz młodzieży. Szczegółowo omówiła zbliżające się konkursy związane z obchodami 100 rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II. W trakcie spotkania doradca zawodowy Justyna Majchrzak zwróciła uwagę na obowiązki pracodawcy względem pracownika: skierowanie na badania lekarskie, szkolenie bhp, przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy. Omówiła zasady współpracy z pracodawcą oraz monitoring uczestników, zwracając szczególną uwagę na zbliżające się egzaminy zawodowe klas trzecich. W drugiej części dyskusji zaproszeni goście mogli porozmawiać o nurtujących ich tematach związanych z kształceniem i formach dofinansowania za wyszkolenie pracownika młodocianego.
 
Fot. 1 Komendant w trakcie rozmowy z pracodawcami
Fot. 2 Doradca zawodowy omawiający obowiązki pracodawcy względem pracowników
Fot. 3 Komendant i doradca w trakcie dyskusji
 
Tekst –Justyna Majchrzak
Zdjęcia – Kaja Kościelniak
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP