OSTATNIE PRZYGOTOWANIA PRZED PROJEKTEM „KUCHNIA TALENTÓW”


 

19 lutego na świetlicy 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach zebrała się młodzież przygotowująca się do udziału w czterostronnej wymianie międzynarodowej w projekcie „Kuchnia Talentów” finansowanym w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 – Mobilność Edukacyjna.
 
Uczestnicy podczas spotkania z wychowawcą zostali zapoznani ze szczegółowym programem wymiany, a także wspólnie szukali tradycyjnych polskich potraw, mających znaleźć się w książce kucharskiej redagowanej przez nich samych. Dopracowano także program prezentowany podczas wieczoru narodowego. Uczestnicy zaproponowali szereg zabaw i gier towarzysko-rekreacyjnych oraz rozdzielili pomiędzy siebie zadania. Młodzież wraz z wychowawcami zadbała o przygotowanie prezentacji, a także strojów regionalnych, w których będą prezentować się pozostałym zgromadzonym uczestnikom wymiany. Omówiono także sposób podania potrawy regionalnej, którą uczestnicy przedstawią podczas jednego z wieczorów. Projekt kulinarny jest dla młodzieży doskonałym źródłem wiedzy bazującym na tradycji narodowej, działaniem zintegrowanym obejmującym czynności manualne, wrażenia zmysłowe, planowanie i komunikację międzynarodową.
 
Fot.1,2 Uczestnicy wymiany podczas spotkania organizacyjnego
 
Tekst – Małgorzata Szpera
Zdjęcia – Grzegorz Tumidajewicz
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP