WSPARCIE DLA AFRYKI


 

W dniu 19 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej, z inicjatywy Rady Młodzieży, wzięli udział w akcji wspierającej Fundację Kapucyni i Misje pn. „Wyślij pączka do Afryki”.
 
Młodzież spotkała się w hufcu, by w przeddzień „Tłustego Czwartku” pielęgnować tradycję związaną z kończącym się karnawałem. Przy okazji tego spotkania, młodzież postanowiła przyłączyć się do akcji charytatywnej „Wyślij pączka do Afryki” organizowanej przez Fundacje Kapucyni i Misje. Akcja charytatywna ma na celu pozyskanie środków na projekty realizowane w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie, a zebrane z niej datki zostaną przeznaczone na dożywianie głodnych dzieci, ich edukację oraz wsparcie tamtejszych wspólnot. Po zapoznaniu się z zasadami pomocy dzieciom z dalekiego kontynentu, uczestnicy hufca częstowali pączkami wszystkich odwiedzających w tym dniu hufiec i zbierali wolne datki do przygotowanej skrzynki. Uzyskane fundusze przekażą do Fundacji Kapucyni i Misje. Spotkanie było również okazją do przekazania młodzieży informacji o inicjatywie samorządowej pod hasłem „Młodzież OHP dla środowiska lokalnego”, której celem jest budowanie empatii oraz postaw prospołecznych młodzieży poprzez niesienie pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Inicjatywa polegać będzie na realizacji przedsięwzięcia na rzecz potrzebujących osób ze środowiska lokalnego.
 
Fot.1 Przekazanie młodzieży informacji o inicjatywie samorządowej
Fot.2 Częstowanie pączkami odwiedzających budynek hufca
 
Tekst – Marta Augustyn
Zdjęcia – Kaja Kościelniak
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP