OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ W 6-6 HP


Uczestnicy 6-6 Hufca Pracy w Proszowicach włączyli się w obchody Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej, który przypada na dzień 20 lutego.

Ideą tego dnia jest promowanie działalności na rzecz zmniejszenia ubóstwa, bezrobocia i wykluczenia społecznego. W ramach obchodów uczestnicy wzięli udział w warsztatach edukacyjnych „Oblicza społecznych nierówności”. Następnie młodzież odbyła dyskusję, podczas której wymieniła się swoimi doświadczeniami i obserwacjami związanymi z postrzeganiem ubóstwa w skali globalnej. Podczas dyskusji podopieczni hufca dzielili się pomysłami na inicjatywy i akcje charytatywne, jakie można by zrealizować, aby pomóc osobom ubogim w społeczności lokalnej. Uczestnicy dzięki udziałowi w warsztatach zdobyli wiedzę z zakresu programów realizowanych w Polsce i na świecie w celu niwelowania głodu i ubóstwa. Celem warsztatów było zwrócenie uwagi młodych ludzi na problem ubóstwa i globalne nierówności oraz zachęcenie ich do włączania się w różnego rodzaju inicjatywy charytatywne.
 
Fot. Uczestnicy w trakcie warsztatów
 
Tekst – Maciej Przeniosło
Zdjęcie – Olaf Jakubowski
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP