DĄBROWSKI KLUB AKTYWNYCH W HOŁDZIE PAPIEŻOWI


 

Dnia 18 lutego młodzież dąbrowskiego Hufca Pracy działająca w Klubie Aktywnych wzięła udział w spotkaniu, podczas którego zaplanowała, w jaki sposób sprawnie zrealizować przedsięwzięcia związane z obchodami 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II oraz zachęcić jak największą liczbę uczestników do włączenia się w te działania. 
 
Uczestnicy korzystając z książek poświęconych papieżowi, fragmentów jego homilii i tekstów literackich, przypomnieli sylwetkę wielkiego Polaka. Młodzież wspominała ciekawe anegdoty związane z pontyfikatem oraz próbowała odpowiedzieć na pytanie, na czym polega fenomenem niesłabnącej popularności Jana Pawła II i jego nauki wśród młodego pokolenia. W kolejnym punkcie  spotkania uczestnicy zapoznali się z kalendarzem obchodów 100. rocznicy urodzin papieża oraz dokonali podziału obowiązków i odpowiedzialności za poszczególne zadania. Uczestnicy podali również propozycje do scenariuszy zajęć wychowawczych, pozwalających w interesujący i nieszablonowy sposób przybliżyć młodzieży postać Wielkiego Polaka i treści, którymi wypełnił swoje życie.
 
Fot. Uczestnicy na spotkaniu przygotowującym do obchodów 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II
 
Tekst – Katarzyna Łukasik 
Zdjęcia – Monika Rygulska-Wąż 
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP