WALENTYNKOWE SPOTKANIE RADY MŁODZIEŻY I KLUBU AKTYWNYCH


 

Dnia 14 lutego w siedzibie starosądeckiego Hufca Pracy odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządu Młodzieży.
 
Tematem zebrania było podsumowanie przedsięwzięć zrealizowanych w minionym semestrze, jak również omówienie imprez i konkursów zaplanowanych na kolejne miesiące. W najbliższym czasie uczestnicy wezmą udział w inicjatywie w ramach konkursu „Aktywność dobry wybór”. Młodzież przedstawiła swoje propozycje działań. Wśród przykładowych inicjatyw do realizacji znalazły się: pomoc koleżeńska w nauce, zagospodarowanie czasu wolnego seniorom, czy zajęcia z osobami niepełnosprawnymi. Na zakończenie spotkania w ramach propagowania tradycji związanej z Walentynkami zorganizowano „Pocztę Św. Walentego”. Wszyscy uczestnicy otrzymali „walentynkę” z zabawnym miłosnym wierszykiem oraz słodki upominek.
 
Fot.  Poczta Św. Walentego w hufcu 
 
Tekst – Agnieszka Filipowicz
Zdjęcia – Mieczysław Szewczyk
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP