WOLONTARIAT Z KRAKOWSKIM BANKIEM ŻYWNOŚCI


 

W dniu 13 lutego grupa uczestników z 6-8 Hufca Pracy włączyła się do akcji wolontariackiej realizowanej wraz z Krakowskim Bankiem Żywności. Młodzież była odpowiedzialna za wydawanie paczek żywnościowych najbardziej potrzebującym rodzinom z terenu miasta Krakowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
 
Uczestnicy wraz z przedstawicielami Banku Żywności pracowali w filii Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Gurgacza. Na początek młodzież aktywnie pomagała w rozładunku przywiezionych produktów. Następnie wolontariusze wydawali je zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami. Ilość przekazanej żywności zależała od liczby osób w rodzinie. Ponadto wolontariusze informowali o kolejnym terminie jej wydawania. Uczestnicy pomagali również w załadunku produktów żywnościowych po które nikt się nie zgłosił. Przedsięwzięcie ułatwiło młodzieży adaptację społeczną oraz w dużym stopniu przyśpieszyło integrację uczestników. 
 
Fot. 1 Wolontariusze podczas akcji
 
Tekst i zdjęcie  – Joanna Belcik
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP