RYNEK PRACY BEZ TAJEMNICY- WŁASNY POTENCJAŁ, A OCZEKIWANIA PRACODAWCY


 

Dnia 11 lutego rozpoczęły się warsztaty dla uczestników 6-1 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu. Zajęcia przeznaczone dla uczniów klasy trzeciej odbyły się w siedzibie Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia przy ul. Rejtana 18. 
 
Spotkanie poprowadzili pracownicy pionu rozwoju zawodowego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu: doradca zawodowy Elżbieta Chmura oraz pośrednik pracy Małgorzata Opiło. Temat spotkania doradcy zawodowego z młodzieżą brzmiał: „Moje oczekiwania i zasoby, a oczekiwania pracodawcy”. Ćwiczenie „Moja idealna praca”, które uczniowie wykonywali w trakcie zajęć, pozwoliło ukazać sens i cel, jaki młodzi ludzie wiążą ze swoją przyszłą pracą oraz ukazać obszar nad którym warto pracować, by stać się bardziej atrakcyjnym na rynku pracy. Podczas spotkania doradca zawodowy, omówił krótko temat samooceny, osobowości oraz predyspozycji zawodowych- elementów potencjału każdego człowieka. W drugiej części zajęć pośrednik pracy skupił uwagę uczestników, na samym rynku pracy oraz możliwościach zatrudnienia na nim. Prezentując dane barometru zawodów oraz dane statystyczne aktualnego bezrobocia w Polsce i w mieście Nowym Sącz, przedstawił branże, które stają się rozwojowe na lokalnym rynku. Opisane spotkanie było pierwszym z cyklu planowanych spotkań dla uczniów klasy trzeciej. W miesiącu marcu przewidziane jest wykonanie diagnozy predyspozycji zawodowych uczestników OSiW Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych, a następnie podczas realizacji porad  indywidualnych odbywać się będzie omawianie wyników badań i opracowanie Indywidualnego Planu Działania. 
Fot.  Uczestnicy OSiW podczas zajęć z doradcą zawodowym.
Tekst - Elżbieta Chmura
Zdjęcie  -Małgorzata Opiło
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP