MOJA PIERWSZA PRACA POCZĄTKIEM DROGI ZAWODOWEJ


W Młodzieżowym Centrum Kariery w Gorlicach 7 lutego zakończono realizację programu autorskiego pt.: „Moja pierwsza praca – początkiem drogi zawodowej”. 

Adresatami programu autorskiego byli uczestnicy 6-38 Hufca Pracy, którzy podczas zajęć poznali zasady dotyczące planowania drogi zawodowej oraz poruszania się po rynku pracy. Młodzież sporządziła testy i opracowywała bilans własnych kompetencji, zasobów i oczekiwań. Uczestnicy w grupach za pomocą interesujących gier rozwijających wyobraźnię, nauczyli się, jak wzmocnić poczucie własnej wartości. W czasie zajęć z pośrednikiem uczniowie zapoznali się z lokalnym rynkiem pracy, poznali wymagania pracodawców podczas analizy wybranych z internetu ofert pracy dla osób bez doświadczenia zawodowego. Ponadto w czasie ćwiczeń młodzież poznała rodzaje umów o pracę oraz prawa i obowiązki pracownika. Z kolei w poprzednich dniach uczestnicy programu na kursie z przedsiębiorczości nabyli wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, obejmującą zasady tworzenia biznesplanu oraz ukazującą plusy i minusy pracy na własny rachunek. 
 
Fot. 1 Uczestnicy w czasie zajęć grupowych z doradcą zawodowym 
Fot. 2 Młodzież podczas spotkania z pośrednikiem pracy
 
Tekst – Małgorzata Gawlik
Zdjęcia – Małgorzata Gawlik, Natalia Bojkowska
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP